aktualno arhiv vse     Število vpisov: 63
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
DIREKTIVA SVETA 2009/69/ES z dne 25.06.2009 o spremembi Direktive Sveta 2006/112/ES o skupnem sistemu DDV glede davčne utaje, povezane z uvozom 01.01.2011 06.07.2009
DIREKTIVA SVETA 2010/66/EU z dne 14. oktobra 2010 o spremembi Direktive 2008/9/ES o podrobnih pravilih za vračilo DDV, opredeljenih v Direktivi 2006/112/ES, davčnim zavezancem, ki nimajo sedeža v državi članici vračila, ampak v drugi državi članici 01.10.2010 22.10.2010
DIREKTIVA SVETA Sveta 2008/9/ES z dne 12. februarja 2008 o podrobnih pravilih za vračilo DDV, opredeljenih v Direktivi 2006/112/ES, davčnim zavezancem, ki nimajo sedeža v državi članici vračila, ampak v drugi državi članici 01.01.2010 03.06.2008
DIREKTIVA SVETA 2008/117/ES z dne 16.12.2008 o spremembi Direktive Sveta 2006/112/ES o skupnem sistemu DDV zaradi boja proti davčnim goljufijam, povezanim s transakcijami znotraj Skupnosti 01.01.2010 20.01.2009
UREDBA SVETA (ES) št. 143/2008 z dne 12. februarja 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 1798/2003 glede uvedbe upravnega sodelovanja in izmenjave informacij o pravilih o kraju opravljanja storitev, posebnih ureditvah in ureditvi vračila DDV 01.01.2010 [!] 22.01.2009
UREDBA SVETA (ES) št. 1798/2003 z dne 07.10.2003 o upravnem sodelovanju na področju DDV (neuradno prečiščeno besedilo - NUPB) 01.01.2010 31.12.2011 18.10.2010
DIREKTIVA SVETA 2009/132/ES z dne 19. oktobra 2009 o določitvi področja uporabe 143.b in 143.c člena Direktive 2006/112/ES glede oprostitve DDV na končni uvoz določenega blaga 30.11.2009 17.02.2010
DIREKTIVA SVETA 2009/47/ES z dne 05.05.2009 o spremembah Direktive Sveta 2006/112/ES v zvezi z uporabo nižjih stopenj DDV 01.06.2009 18.05.2009
DIREKTIVA SVETA 2008/8/ES z dne 12.02.2008 o spremembi Direktive Sveta 2006/112/ES glede kraja opravljanja storitev 01.01.2009 03.06.2008
DIREKTIVA SVETA 2007/75/ES z dne 20.12.2007 o spremembi Direktive Sveta 2006/112/ES v zvezi z nekaterimi začasnimi določbami o stopnjah DDV 01.01.2008 30.04.2008
RAZLAGA O ODPADKIH IN STRANSKIH PROIZVODIH 21.02.2007 30.09.2010
DIREKTIVA SVETA 2006/138/ES z dne 19.12.2006 o spremembi Direktive Sveta 2006/112/ES o skupnem sistemu DDV glede obdobja uporabe ureditev DDV, ki se uporabljajo za storitve rad. in tel. oddajanja ter za določene elektr. opravljene storitve 01.01.2007 19.01.2007
TRINAJSTA DIREKTIVA SVETA 86/560/EGS z dne 17.11.1986 - uporaba od 01.01.1988 naprej 01.01.1988 18.05.2007
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 63