aktualno arhiv vse     Število vpisov: 12
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Uredba Sveta (EU) št. 2017/2454 z dne 05. decembra 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 904/2010 o upravnem sodelovanju in boju proti goljufijam na področju DDV 01.01.2021 [!] 01.01.2021 16.01.2018
PRIPOROČILA nacionalnim sodiščem v zvezi z začetkom postopka predhodnega odločanja 20.07.2018 07.11.2019 31.01.2019
PRIPOROČILA nacionalnim sodiščem v zvezi z začetkom postopka predhodnega odločanja 25.11.2016 19.07.2018 20.03.2017
IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) št. 1042/2013 z dne 7. oktobra 2013 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 282/2011 glede kraja opravljanja storitev 01.01.2015 [!] 01.01.2015 30.10.2013
PRIPOROČILA nacionalnim sodiščem v zvezi z začetkom postopka predhodnega odločanja 06.11.2012 24.11.2016 15.03.2013
POJASNILO o predlogih nacionalnih sodišč za začetek postopka predhodnega odločanja (2011/C 160/01) 28.05.2011 05.11.2012 20.07.2011
DIREKTIVA SVETA 2010/23/EU z dne 16. marca 2010 o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu DDV v zvezi z neobvezno in začasno uporabo mehanizma obrnjene davčne obveznosti za opravljanje nekaterih storitev, dovzetnih za goljufije 09.04.2010 30.06.2015 29.03.2010
UREDBA SVETA (ES) št. 37/2009 z dne 16. decembra 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 1798/2003 o upravnem sodelovanju na področju DDV zaradi boja proti davčnim goljufijam, povezanim s transakcijami znotraj Skupnosti 01.01.2010 31.12.2011 22.01.2009
POJASNILO o predlogih nacionalnih sodišč za začetek postopka predhodnega odločanja (2009/C 297/01) 01.12.2009 27.05.2011 04.10.2010
UREDBA SVETA (ES) št. 1798/2003 z dne 07.10.2003 o upravnem sodelovanju na področju DDV (neuradno prečiščeno besedilo - NUPB) 01.01.2007 [!] 31.12.2009 22.01.2009
OSMA DIREKTIVA SVETA 79/1072/EEC z dne 06.12.1979 (neuradno prečiščeno besedilo - NUPB) 01.01.2007 [!] 31.12.2009 18.05.2007
Uredba Sveta (ES) št. 1777/2005 o določitvi izvedbenih ukrepov za Šesto direktivo 01.07.2006 31.12.2006 16.06.2006
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 12