aktualno arhiv vse     Število vpisov: 42
Naslov Datum vpisa
Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uredba-tujina) 16.12.2019
ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC (ZUJF - neuradno prečiščeno besedilo) 05.12.2019
ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC (ZUJF - neuradno prečiščeno besedilo) 05.12.2019
Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uredba-davčna - neuradno prečiščeno besedilo) 12.11.2018
Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uredba-davčna - neuradno prečiščeno besedilo) 14.11.2017
ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC (ZUJF - neuradno prečiščeno besedilo) 10.10.2016
ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC (ZUJF - neuradno prečiščeno besedilo) 18.01.2016
ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC (ZUJF - neuradno prečiščeno besedilo) 03.12.2015
ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC (ZUJF - neuradno prečiščeno besedilo) 02.01.2015
ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC (ZUJF - neuradno prečiščeno besedilo) 03.12.2014
ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC (ZUJF - neuradno prečiščeno besedilo) 22.01.2014
ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC (ZUJF - neuradno prečiščeno besedilo) 11.07.2013
ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC (ZUJF - neuradno prečiščeno besedilo) 31.05.2013
ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC (ZUJF - neuradno prečiščeno besedilo) 18.01.2013
Uredba o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela za funkcionarje 17.08.2012
Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uredba-tujina - neuradno prečiščeno besedilo) 09.07.2012
ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC (ZUJF) 31.05.2012
Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (neuradno prečiščeno besedilo) 03.07.2009
Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uredba-davčna - neuradno prečiščeno besedilo) 29.07.2008
Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi 15.07.2008
Ugotovitveni sklep o zneskih dnevnic za službeno potovanje in nadomestil za ločeno življenje (uporaba od 01.07.2008 do 30.05.2012) 07.07.2008
DOGOVOR o višini regresa za letni dopust za leto 2008 21.04.2008
Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi (uporaba od 01.01.2008 do 30.06.2008) 12.03.2008
Ugotovitveni sklep o zneskih dnevnic za službeno potovanje in nadomestil za ločeno življenje (uporaba od 26.02.2008 do 30.06.2008) 26.02.2008
Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi (uporaba od 01.07.2007 do 31.12.2007) 24.07.2007
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 42