aktualno arhiv vse     Število vpisov: 25
Naslov Datum vpisa
Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uredba-davčna - neuradno prečiščeno besedilo) 14.11.2017
Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (neuradno prečiščeno besedilo) 03.07.2009
Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uredba-davčna - neuradno prečiščeno besedilo) 29.07.2008
Ugotovitveni sklep o zneskih dnevnic za službeno potovanje in nadomestil za ločeno življenje (uporaba od 01.07.2008 do 30.05.2012) 07.07.2008
DOGOVOR o višini regresa za letni dopust za leto 2008 21.04.2008
Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi (uporaba od 01.01.2008 do 30.06.2008) 12.03.2008
Ugotovitveni sklep o zneskih dnevnic za službeno potovanje in nadomestil za ločeno življenje (uporaba od 26.02.2008 do 30.06.2008) 26.02.2008
Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi (uporaba od 01.07.2007 do 31.12.2007) 24.07.2007
Ugotovitveni sklep o zneskih dnevnic za službeno potovanje in nadomestil za ločeno življenje (uporaba od 01.07.2007 do 25.02.2008) 12.07.2007
IZJAVA O PRISTOPU k dogovoru o višini regresa za letni dopust za leto 2007 08.06.2007
Dogovor o višini regresa za letni dopust za leto 2007 16.04.2007
Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (neuradno prečiščeno besedilo) 06.03.2007
Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (neuradno prečiščeno besedilo) 19.01.2007
Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo 03.01.2007
Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi (uporaba od 01.07.2006 do 30.06.2007) 01.08.2006
Ugotovitveni sklep o zneskih dnevnic za službeno potovanje in nadomestil za ločeno življenje (uporaba od 01.07.2006 do 30.06.2007) 10.07.2006
Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (neuradno prečiščeno besedilo) 13.03.2006
Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi (uporaba od 01.07.2005 do 30.06.2006) 08.08.2005
Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (neuradno prečiščeno besedilo) 24.06.2005
Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (neuradno prečiščeno besedilo) 26.01.2005
Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo 03.01.2005
Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (neuradno prečiščeno besedilo) 06.07.2004
Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (neuradno prečiščeno besedilo) 22.06.2004
Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (neuradno prečiščeno besedilo) 01.03.2003
Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznavajo kot odhodek (neuradno prečiščeno besedilo) 01.03.2003
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 25