aktualno arhiv vse     Število vpisov: 16
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
ZAKON O OPRAVLJANJU PLAČILNIH STORITEV ZA PRORAČUNSKE UPORABNIKE (ZOPSPU-1; neuradno prečiščeno besedilo) 10.08.2019 [!] 29.07.2019
Pravilnik o načinu izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila 18.05.2019 20.05.2019
Pravilnik o plačevanju in razporejanju obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.09.2018 23.08.2018
Pravilnik o plačevanju in razporejanju obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov 14.04.2018 31.08.2018 03.04.2018
Pravilnik o načinu izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila 27.05.2017 17.05.2019 29.05.2017
ZAKON O OPRAVLJANJU PLAČILNIH STORITEV ZA PRORAČUNSKE UPORABNIKE (ZOPSPU-1) 17.12.2016 [!] 09.08.2019 05.12.2016
Pravilnik o standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (neuradno prečiščeno besedilo) 13.02.2016 26.05.2017 15.02.2016
Pravilnik o standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2016 12.02.2016 14.10.2015
IZDAJANJE ELEKTRONSKIH RAČUNOV JAVNEMU SEKTORJU S 1.1.2015 – BANČNO POSLOVANJE 01.01.2015 15.10.2015
Pravilnik o standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2015 31.12.2015 14.10.2015
Pravilnik o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 15.12.2014 [!] 13.04.2018 14.12.2014
Pravilnik o standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (neuradno prečiščeno besedilo) 22.10.2014 31.12.2014 01.10.2015
ZAKON O OPRAVLJANJU PLAČILNIH STORITEV ZA PRORAČUNSKE UPORABNIKE (ZOPSPU - neuradno prečiščeno besedilo) 11.01.2014 [!] 16.12.2016 14.10.2015
Pravilnik o standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2013 21.10.2014 01.10.2015
Pravilnik o standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila 26.02.2011 13.12.2012 01.10.2015
ZAKON O OPRAVLJANJU PLAČILNIH STORITEV ZA PRORAČUNSKE UPORABNIKE (ZOPSPU) 07.12.2010 10.01.2014 01.10.2015
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 16