aktualno arhiv vse     Število vpisov: 64
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb ('obračun DDPO' - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2015 [!] 01.01.2015 26.11.2014
Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje 23.12.2014 02.12.2016 24.12.2014
Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči (neuradno prečiščeno besedilo) 01.07.2014 22.12.2014 17.01.2014
UREDBA KOMISIJE (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.07.2014 [!] 09.07.2017 10.07.2015
Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči (neuradno prečiščeno besedilo) 04.12.2013 30.06.2014 17.01.2014
UREDBA KOMISIJE (ES) ŠT. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členom 87 in 88 Pogodbe (Uredbe o splošnih skupinskih izjemah) (neuradno prečiščeno besedilo) 01.12.2013 30.06.2014 30.11.2013
Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje 27.07.2013 20.05.2016 17.01.2014
DIREKTIVA SVETA 2011/96/EU z dne 30. novembra 2011 o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb iz različnih držav članic (neuradno prečiščeno besedilo) 01.07.2013 31.12.2015 07.07.2015
Pravilnik o izvajanju Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (PZDDPO-2 - neuradno prečiščeno besedilo) 01.07.2013 04.12.2015 05.07.2013
Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo Maribor s širšo okolico 22.06.2013 20.05.2016 17.01.2014
Uredba o kriterijih in pogojih ter načinu uveljavljanja spodbud za zaposlovanje in davčne olajšave za investiranje v Pomurski regiji v obdobju 2010 do 2015 (neuradno prečiščeno besedilo) 16.04.2013 22.12.2014 16.04.2013
Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb ("obračun DDPO") 01.01.2013 [!] 31.12.2014 24.12.2013
ZAKON O DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB (ZDDPO-2 - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2013 [!] 04.10.2013 13.12.2012
ZAKON O SPODBUJANJU SKLADNEGA REGIONALNEGA RAZVOJA (ZSRR-2 - neuradno prečiščeno besedilo) 28.07.2012 [!] 30.06.2016 14.01.2013
ZAKON O DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB (ZDDPO-2 - neuradno prečiščeno besedilo) 27.04.2012 [!] 31.12.2012 30.04.2012
ZAKON O DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB (ZDDPO-2 - neuradno prečiščeno besedilo) 31.03.2012 [!] 26.04.2012 30.03.2012
Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči (neuradno prečiščeno besedilo) 04.02.2012 03.12.2013 14.01.2013
DIREKTIVA SVETA 2011/96/EU z dne 30. novembra 2011 o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb iz različnih držav članic 18.01.2012 30.06.2013 05.02.2013
Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb ("obračun DDPO" - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2012 [!] 31.12.2013 12.10.2012
ZAKON O DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB (ZDDPO-2 - neuradno prečiščeno besedilo) 26.07.2011 30.03.2012 27.07.2011
POJASNILO o predlogih nacionalnih sodišč za začetek postopka predhodnega odločanja (2011/C 160/01) 28.05.2011 05.11.2012 20.07.2011
Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo Pokolpje 09.04.2011 [!] 20.05.2016 17.01.2014
ZAKON O SPODBUJANJU SKLADNEGA REGIONALNEGA RAZVOJA (ZSRR-2) 18.03.2011 27.07.2012 14.03.2013
Pravilnik o obrazcu za obračun davčnih odtegljajev od plačil dohodkov rezidentov in nerezidentov in načinu predložitve obrazca davčnemu organu ("ODO-1 obrazec" - neuradno prečiščeno besedilo) 01.07.2010 18.01.2013 28.06.2010
Uredba o kriterijih in pogojih ter načinu uveljavljanja spodbud za zaposlovanje in davčne olajšave za investiranje v Pomurski regiji v obdobju 2010 do 2015 01.01.2010 15.04.2013 18.01.2010
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 64