aktualno arhiv vse     Število vpisov: 15
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Pravilnik o oddaji vlog v sistem e-VEM 01.10.2016 [!] 30.09.2018 10.06.2016
Uredba o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 26.04.2014 [!] 31.03.2016 18.04.2014
ZAKON O SODNEM REGISTRU (ZSReg - neuradno prečiščeno besedilo) 09.10.2013 27.07.2015 15.10.2013
Uredba o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register (neuradno prečiščeno besedilo) 09.02.2010 25.04.2014 25.01.2010
ZAKON O SODNEM REGISTRU (ZSReg - neuradno prečiščeno besedilo) 14.07.2009 08.10.2013 30.06.2009
Uredba o sodnem registru (neuradno prečiščeno besedilo) 14.07.2009 27.07.2015 30.06.2009
Pravilnik o ovojnici za vročanje po pošti v postopku vpisa v sodni register in postopku izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije 01.04.2009 02.10.2015 04.08.2009
ZAKON O SODNEM REGISTRU (ZSReg - neuradno prečiščeno besedilo) 15.07.2008 13.07.2009 01.07.2008
Uredba o sodnem registru (neuradno prečiščeno besedilo) 06.02.2008 13.07.2009 07.02.2008
ZAKON O SODNEM REGISTRU (ZSReg - neuradno prečiščeno besedilo) 01.02.2008 [!] 14.07.2008 23.10.2007
Uredba o sodnem registru (neuradno prečiščeno besedilo) 01.02.2008 05.02.2008 29.10.2007
ZAKON O SODNEM REGISTRU (ZSReg - neuradno prečiščeno besedilo) 01.11.2007 [!] 01.11.2007 23.05.2007
ZAKON O SODNEM REGISTRU (ZSReg-UPB2 - uradno prečiščeno besedilo) 01.11.2007 [!] 01.11.2007 21.06.2007
Uredba o sodnem registru 01.11.2007 [!] 26.10.2007 19.06.2007
Uredba o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register 02.06.2007 08.02.2010 23.05.2007
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 15