aktualno arhiv vse     Število vpisov: 61
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
31. SRS 31 - Računovodske rešitve v bankah 01.01.2002 31.12.2005 03.03.2003
32. SRS 32 - Računovodske rešitve v zavarovalnicah 01.01.2002 [!] 31.12.2005 03.03.2003
33. SRS 33 - Računovodske rešitve v društvih 01.01.2002 31.12.2005 03.03.2003
34. SRS 34 - Računovodske rešitve v zadrugah 01.01.2002 [!] 31.12.2005 03.03.2003
35. SRS 35 - Računovodske rešitve v javnih podjetjih 01.01.2002 [!] 31.12.2005 03.03.2003
36. SRS 36 - Računovodske rešitve v nepridobitnih organizacijah - pravnih osebah zasebnega prava 01.01.2002 31.12.2005 03.03.2003
37. SRS 37 - Računovodske rešitve v podjetjih v stečaju ali likvidaciji 01.01.2002 [!] 31.12.2005 03.03.2003
38. SRS 38 - Pojasnilo 1: Upoštevanje enotnega tečaja 11.05.2004 [!] 31.12.2005 28.04.2004
38. SRS 38 - Računovodske rešitve v vzajemnih skladih 01.01.2002 [!] 31.12.2005 03.03.2003
39. SRS 39 - Računovodske rešitve pri malih samostojnih podjetnikih posameznikih 01.01.2003 31.12.2005 17.01.2005
40. SRS 40 - Računovodske rešitve v invalidskih organizacijah 01.01.2004 31.12.2005 02.02.2004
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 61