aktualno arhiv vse     Število vpisov: 61
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
16. SRS 16 - Stroški po vrstah, mestih in nosilcih 01.01.2002 [!] 31.12.2005 03.03.2003
17. SRS 17 - Odhodki 01.01.2002 [!] 31.12.2005 03.03.2003
18. SRS 18 - Prihodki 01.01.2002 [!] 31.12.2005 03.03.2003
19. SRS 19 - Pojasnilo 1: Pripoznavanje terjatev in obveznosti za odloženi davek 01.01.2005 [!] 31.12.2005 27.01.2006
19. SRS 19 - Vrste poslovnega izida in finančnega izida 01.01.2002 [!] 31.12.2005 03.03.2003
20. SRS 20 - Računovodsko predračunavanje in računovodski predračuni 01.01.2002 [!] 31.12.2005 03.03.2003
21. SRS 21 - Knjigovodske listine 01.01.2002 [!] 31.12.2005 03.03.2003
21. SRS 21 - Pojasnilo 1: Podpisovanje računovodskih listin 11.05.2004 [!] 31.12.2005 28.04.2004
22. SRS 22 - Pojasnilo 1: Vodenje poslovnih knjig pri združitvah in delitvah 22.10.2005 [!] 31.12.2005 10.10.2005
22. SRS 22 - Poslovne knjige 01.01.2002 [!] 31.12.2005 03.03.2003
23. SRS 23 - Računovodsko obračunavanje in računovodski obračuni 01.01.2002 [!] 31.12.2005 03.03.2003
24. SRS 24 - Oblike bilance stanja za zunanje poslovno poročanje 01.01.2002 [!] 31.12.2005 03.03.2003
24. SRS 24 - Pojasnilo 1: Izkazovanje podatkov za leto 2001 v bilancah stanja 01.08.2002 [!] 31.12.2005 04.03.2003
24. SRS 24 - Pojasnilo 2: Razkritja sredstev in obveznosti do njihovih virov po odsekih 22.02.2003 [!] 31.12.2005 04.03.2003
24. SRS 24 - Pojasnilo 3: Knjigovodsko obravnavanje popravka bistvene napake zaradi poravnavanja obveznosti po odločbi davčnih oblasti 02.04.2005 [!] 31.12.2005 21.03.2005
25. SRS 25 - Oblike izkaza poslovnega izida za zunanje poslovno poročanje 01.01.2002 [!] 31.12.2005 03.03.2003
25. SRS 25 - Pojasnilo 1: Izkazovanje podatkov za leto 2001 v izkazih poslovnega izida 01.08.2002 [!] 31.12.2005 04.03.2003
25. SRS 25 - Pojasnilo 2: Izpolnjevanje postavke davek iz dobička 22.02.2003 [!] 31.12.2005 04.03.2003
25. SRS 25 - Pojasnilo 3: Razkritja prihodkov in poslovnih izidov po odsekih 22.02.2003 [!] 31.12.2005 04.03.2003
26. SRS 26 - Oblike izkaza finančnega izida za zunanje poslovno poročanje 01.01.2002 [!] 31.12.2005 03.03.2003
26. SRS 26 - Pojasnilo 1: Izkazovanje podatkov za leto 2001 v izkazih finančnega izida 01.08.2002 [!] 31.12.2005 04.03.2003
27. SRS 27 - Oblike izkaza gibanja kapitala za zunanje poslovno poročanje 01.01.2002 [!] 31.12.2005 03.03.2003
28. SRS 28 - Računovodsko nadziranje 01.01.2002 [!] 31.12.2005 03.03.2003
29. SRS 29 - Računovodsko proučevanje (Računovodsko analiziranje) 01.01.2002 [!] 31.12.2005 03.03.2003
30. SRS 30 - Računovodsko informiranje 01.01.2002 [!] 31.12.2005 03.03.2003
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 61