aktualno arhiv vse     Število vpisov: 61
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
40. SRS 40 - Računovodske rešitve v invalidskih organizacijah 01.01.2004 31.12.2005 02.02.2004
39. SRS 39 - Računovodske rešitve pri malih samostojnih podjetnikih posameznikih 01.01.2003 31.12.2005 17.01.2005
38. SRS 38 - Računovodske rešitve v vzajemnih skladih 01.01.2002 [!] 31.12.2005 03.03.2003
38. SRS 38 - Pojasnilo 1: Upoštevanje enotnega tečaja 11.05.2004 [!] 31.12.2005 28.04.2004
37. SRS 37 - Računovodske rešitve v podjetjih v stečaju ali likvidaciji 01.01.2002 [!] 31.12.2005 03.03.2003
36. SRS 36 - Računovodske rešitve v nepridobitnih organizacijah - pravnih osebah zasebnega prava 01.01.2002 31.12.2005 03.03.2003
35. SRS 35 - Računovodske rešitve v javnih podjetjih 01.01.2002 [!] 31.12.2005 03.03.2003
34. SRS 34 - Računovodske rešitve v zadrugah 01.01.2002 [!] 31.12.2005 03.03.2003
33. SRS 33 - Računovodske rešitve v društvih 01.01.2002 31.12.2005 03.03.2003
32. SRS 32 - Računovodske rešitve v zavarovalnicah 01.01.2002 [!] 31.12.2005 03.03.2003
31. SRS 31 - Računovodske rešitve v bankah 01.01.2002 31.12.2005 03.03.2003
30. SRS 30 - Računovodsko informiranje 01.01.2002 [!] 31.12.2005 03.03.2003
29. SRS 29 - Računovodsko proučevanje (Računovodsko analiziranje) 01.01.2002 [!] 31.12.2005 03.03.2003
28. SRS 28 - Računovodsko nadziranje 01.01.2002 [!] 31.12.2005 03.03.2003
27. SRS 27 - Oblike izkaza gibanja kapitala za zunanje poslovno poročanje 01.01.2002 [!] 31.12.2005 03.03.2003
26. SRS 26 - Pojasnilo 1: Izkazovanje podatkov za leto 2001 v izkazih finančnega izida 01.08.2002 [!] 31.12.2005 04.03.2003
26. SRS 26 - Oblike izkaza finančnega izida za zunanje poslovno poročanje 01.01.2002 [!] 31.12.2005 03.03.2003
25. SRS 25 - Pojasnilo 3: Razkritja prihodkov in poslovnih izidov po odsekih 22.02.2003 [!] 31.12.2005 04.03.2003
25. SRS 25 - Pojasnilo 2: Izpolnjevanje postavke davek iz dobička 22.02.2003 [!] 31.12.2005 04.03.2003
25. SRS 25 - Pojasnilo 1: Izkazovanje podatkov za leto 2001 v izkazih poslovnega izida 01.08.2002 [!] 31.12.2005 04.03.2003
25. SRS 25 - Oblike izkaza poslovnega izida za zunanje poslovno poročanje 01.01.2002 [!] 31.12.2005 03.03.2003
24. SRS 24 - Pojasnilo 3: Knjigovodsko obravnavanje popravka bistvene napake zaradi poravnavanja obveznosti po odločbi davčnih oblasti 02.04.2005 [!] 31.12.2005 21.03.2005
24. SRS 24 - Pojasnilo 2: Razkritja sredstev in obveznosti do njihovih virov po odsekih 22.02.2003 [!] 31.12.2005 04.03.2003
24. SRS 24 - Pojasnilo 1: Izkazovanje podatkov za leto 2001 v bilancah stanja 01.08.2002 [!] 31.12.2005 04.03.2003
24. SRS 24 - Oblike bilance stanja za zunanje poslovno poročanje 01.01.2002 [!] 31.12.2005 03.03.2003
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 61