aktualno arhiv vse     Število vpisov: 29
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
AVSTRALIJA - DOGOVOR O IZVAJANJU SPORAZUMA O SOCIALNI VARNOSTI MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO AVSTRALIJE 09.01.2004
AVSTRALIJA - SPORAZUM O SOCIALNI VARNOSTI MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO AVSTRALIJE 08.01.2004
AVSTRIJA - DOGOVOR O IZVAJANJU SPORAZUMA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO AVSTRIJO O SOCIALNI VARNOSTI 18.12.2003
AVSTRIJA - SPORAZUM MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO AVSTRIJO O SOCIALNI VARNOSTI 17.12.2003
BiH - Sporazum o socialnem zavarovanju med Slovenijo in BiH ter Administrativni dogovor o izvajanju sporazuma (BBHSZ - neuradno prečiščeno besedilo) 02.09.2011 20.09.2011
ČG - Sporazum o socialnem zavarovanju med Slovenijo in Črno Goro ter Administrativni dogovor o izvajanju sporazuma (BMNSZ) 01.01.2012 [!] 02.02.2012
HRVAŠKA - ADMINISTRATIVNI SPORAZUM O IZVAJANJU SPORAZUMA O SOCIALNEM ZAVAROVANJU MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO HRVAŠKO 10.12.2003
HRVAŠKA - SPORAZUM O SOCIALNEM ZAVAROVANJU MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO HRVAŠKO 09.12.2003
ITALIJA - ADMINISTRATIVNI SPORAZUM ZA IZVAJANJE KONVENCIJE MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN ITALIJANSKO REPUBLIKO O SOCIALNI VARNOSTI 12.12.2003
ITALIJA - KONVENCIJA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN ITALIJANSKO REPUBLIKO O SOCIALNI VARNOSTI 12.12.2003
KANADA in QUEBEC - SPORAZUM O SOCIALNI VARNOSTI MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO KANADE IN DOGOVOR O IZVAJANJU SPORAZUMA TER SPORAZUM O SOCIALNI VARNOSTI MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO QUEBECA IN DOGOVOR O IZVAJANJU SPORAZUMA 24.12.2003
LUKSEMBERG - KONVENCIJA O SOCIALNI VARNOSTI MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN VELIKIM VOJVODSTVOM LUKSEMBURG 05.12.2003
LUKSEMBURG - UPRAVNI DOGOVOR O IZVAJANJU KONVENCIJE O SOCIALNI VARNOSTI MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN VELIKIM VOJVODSTVOM LUKSEMBURG 08.12.2003
MAKEDONIJA - Administrativni sporazum o izvajanju sporazuma o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.04.2001 14.02.2019 22.12.2003
MAKEDONIJA - Administrativni sporazum o izvajanju sporazuma o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 15.02.2019 [!] 27.03.2019
MAKEDONIJA - Sporazum o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo (BMKSZ - neuradno prečiščeno besedilo) 15.02.2019 [!] 27.03.2019
MAKEDONIJA - Sporazum o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo (BMKSZ) 01.04.2001 14.02.2019 19.12.2003
NEMČIJA - SPORAZUM MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN ZVEZNO REPUBLIKO NEMČIJO O SOCIALNI VARNOSTI (Z ZAKLJUČNIM PROTOKOLOM K SPORAZUMU IN DOGOVORU O IZVAJANJU SPORAZUMA) 11.12.2003
NIZOZEMSKA - KONVENCIJA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN KRALJEVINO NIZOZEMSKO O SOCIALNI VARNOSTI (Z ZAKLJUČNIM PROTOKOLOM IN DOGOVOROM O IZVAJANJU KONVENCIJE) 16.12.2003
OPRAVLJANJE DELA ALI DEJAVNOSTI V VEČ DRŽAVAH ČLANICAH EU (SOČASNE ZAPOSLITVE) IN RAZMEJITEV S POSTOPKOM O NAPOTENIH DELAVCIH (ZZZS) 12.04.2019
OPRAVLJANJE DELA ALI DEJAVNOSTI V VEČ DRŽAVAH ČLANICAH EU – Določitev zakonodaje za zavarovanje po uredbah EU (ZPIZS) 12.04.2019
PRAKTIČNI VODNIK O ZAKONODAJI, KI SE UPORABLJA V EU, EGP in Švici - koordinacija sistemov socialne varnosti (izdaja - december 2013) 08.12.2017
REPUBLIKA KOREJA - Sporazum o socialni varnosti med Slovenijo in Republiko Korejo ter Upravni dogovor o izvajanju sporazuma (BKRSSV) 01.10.2019 [!] 07.11.2019
Sklep št. A2 o razlagi člena 12 Uredbe (ES) št. 883/2004 01.05.2010 19.03.2019
ŠVICA - KONVENCIJA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN ŠVICARSKO KONFEDERACIJO O SOCIALNI VARNOSTI 14.01.2004
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 29