O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 28.07.2012
Uporaba do:
Datum vpisa: 30.07.2012

Posebnost glede uporabe - glej 59. in 63. člen ZPreZP-1:
- ZPreZP-1 se ne uporablja za posledice zamude s plačilom denarne obveznosti, če je zamuda nastala pred uveljavitvijo tega zakona;
- 43. do 53. člen tega zakona se začnejo uporabljati v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.

Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 4
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Pravila o vodenju registra menic, protestiranih zaradi neplačila ter postopku vpisov v register 02.03.2013 04.03.2013
Tarifa nadomestil stroškov za izvajanje obveznega večstranskega pobota 16.03.2013 04.03.2013
Pravila o izvajanju obveznega večstranskega pobota 16.03.2013 04.03.2013
Pravilnik o rokih, vsebini, obliki in načinu izmenjave podatkov, ki so potrebni za postopek izvzema obveznosti iz sistema obveznega večstranskega pobota 16.04.2011 [!] 19.04.2011
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 4