O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge (2) :
Uporaba od: 27.03.2012
Uporaba do: 06.03.2019
Datum vpisa: 22.03.2012
Članek nima posebnosti! Kodeks poklicne etike ocenjevalca vrednosti.pdf
Mednarodni standardi ocenjevanja vrenosti (osma izdaja - 2007).pdf

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 51
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Stališče 17 - Obravnavanje posebnih zakonskih zahtev pri reviziji računovodskih izkazov delodajalcev, ki zaposlujejo invalide 11.07.2020 16.07.2020
Stališče 16 - Revidiranje vrednotenja stvarnih vložkov oziroma finančnih naložb obvladujoče družbe v odvisne družbe, katerih edina lastnica je obvladujoča družba 01.01.2011 [!] 11.07.2020 16.07.2020
Stališče 9 – Revidiranje po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju 13.06.2020 19.06.2020
Stališče 6 - Revizorjevi postopki in poročanje o povečanju osnovnega kapitala s stvarnimi vložki 13.06.2020 18.06.2020
Stališče 5 - Revizijski pregled letnega poročila družbe za upravljanje 13.06.2020 17.06.2020
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 51