O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum izdaje: 17.07.2008
Datum vpisa: 18.07.2008
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 162
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
PRAVICA DO PLAČANEGA LETNEGA DOPUSTA – Delavec, ki ni izkoristil svojih pravic do plačanega letnega dopusta pred prenehanjem delovnega razmerja (C-341/15) 21.07.2016
ZNIŽANJE DDD, KI SE UPORABLJA ZA ZAPUŠČINE, v katere je vključeno premoženje, ki je že bilo predmet dedovanja, ki je bilo s tem davkom obdavčeno v tej državi članici (C-123/15) 30.06.2016 07.07.2016
ENAKO OBRAVNAVANJE V ZVEZI Z DOSTOPOM DO DAJATEV SOCIALNE VARNOSTI – Nacionalna zakonodaja, ki ne priznava pomoči za vzdrževanega otroka in davčnega dobropisa za vzdrževanega otroka državljanom drugih držav članic, ki nimajo pravice do zakonitega prebivanja (C-308/14) 14.06.2016 15.06.2016
DAJATEV, KI JO DRŽAVA ČLANICA NALOŽI NA MOTORNA VOZILA OB PRVI REGISTRACIJI ALI PRVEM PRENOSU LASTNINSKE PRAVICE – Davčna nevtralnost, kar zadeva rabljena motorna vozila iz drugih držav članic in podobna motorna vozila, ki so na voljo na nacionalnem trgu (C-586/14) 09.06.2016 10.06.2016
PODARITEV NEPREMIČNINE, KI JE NA NACIONALNEM OZEMLJU –Nacionalni predpisi, ki določajo večjo davčno olajšavo za rezidente kot za nerezidente – Obstoj izbirne ureditve, ki vsaki osebi s stalnim prebivališčem v državi članici EU omogoča uporabo višje olajšave (C-479/14) 08.06.2016 08.06.2016
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 162