O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum izdaje: 17.07.2008
Datum vpisa: 18.07.2008
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 162
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
NADOMESTILA ZA PRIMER BREZPOSELNOSTI - Pogoj dejanskega bivališča na nacionalnem ozemlju - Prosto gibanje na ozemlju EU (C-406/04) 18.07.2006 07.06.2007
PRAVICA DRŽAVE ČLANICE, DA V OSNOVO ZA PRISPEVEK VKLJUČI POKOJNINE, KI JIH JE PLAČAL NOSILEC IZ DRUGE DRŽAVE ČLANICE – Upravičenec do pokojnine, ki se dolguje na podlagi zakonodaj obeh držav članic – Kritje dajatev za bolezen in materinstvo – Izračun prispevkov (C-50/05) 18.07.2006 07.06.2007
DOPOLNILNI DODATEK ZA STAROST - NACIONALNA ZAKONODAJA, KI ZA DODELITEV TEGA DODATKA DOLOČA POGOJ STALNEGA BIVALIŠČA - POSEBNA DAJATEV, ZA KATERO SE NE PLAČUJEJO PRISPEVKI 16.01.2007 08.05.2007
PROSTO GIBANJE DELAVCEV - IZRAČUN BOLNIŠKEGA NADOMESTILA GLEDE NA NETO DOHODEK, KI GA DOLOČA DOHODNINSKI RAZRED - SAMODEJNA UVRSTITEV DELAVCA MIGRANTA, KATEREGA ZAKONEC PREBIVA V DRUGI DRŽAVI ČLANICI, V NEUGODEN DOHODNINSKI RAZRED (C-332/05) 18.01.2007 07.05.2007
PROSTO GIBANJE DELAVCEV - KONČNI UVOZ VOZILA ZA OSEBNO UPORABO IZ ENE DRŽAVE ČLANICE V DRUGO DRŽAVO ČLANICO - POJEM »OBIČAJNO BIVALIŠČE« (C-392/05) 26.04.2007 30.04.2007
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 162