O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum izdaje: 16.09.2020
Datum vpisa: 16.09.2020
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 520
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
NEPREMIČNINE, KI SO BILE PRIDOBLJENE KOT INVESTICIJSKO BLAGO – Odbitek vstopnega davka – Popravek začetnega odbitka – Enkratni popravek celotnega odbitka po prvi uporabi zadevnega blaga – Obdobje popravka (C-791/18) 17.09.2020 18.09.2020
POJEM DAVČNI ZAVEZANEC ZA NAMENE DDV – Družbena pogodba – Poslovno partnerstvo – Pripis ekonomske dejavnosti enemu od poslovnih partnerjev – Določitev davčnega zavezanca za davek (C-312/19) 16.09.2020 17.09.2020
POJEM DAVČNI ZAVEZANEC – OSEBA, KI OPRAVLJA ODVETNIŠKI POKLIC – Pravnomočna sodna odločba – Načelo pravnomočnosti – Obseg tega načela v primeru, v katerem ta odločba ni združljiva s pravom Unije (C-424/19) 16.07.2020 20.07.2020
INVESTICIJSKO BLAGO, KI SE UPORABI ZA OBDAVČENE IN ZA OPROŠČENE TRANSAKCIJE – Prenehanje dejavnosti, na podlagi katere nastane pravica do odbitka – Preostala in izključna uporaba za oproščene transakcije (C-374/19) 09.07.2020 14.07.2020
METODA IZRAČUNA LETNEGA PROMETA, KI JE OSNOVA ZA UPORABO POSEBNE UREDITVE ZA MALA PODJETJA – Pojem postranska transakcija z nepremičninami – Dajanje nepremičnine v najem s strani fizične osebe, ki opravlja več samostojnih poklicev (C-716/18) 09.07.2020 13.07.2020
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 520