O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum izdaje: 14.05.2020
Datum vpisa: 19.05.2020
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 152
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
SKUPNI SISTEM OBDAVČITVE MATIČNIH DRUŽB IN ODVISNIH DRUŽB IZ RAZLIČNIH DRŽAV ČLANIC – Pojma »družbe, ustanovljene v skladu z zakonodajo Združenega kraljestva« in »corporation tax v Združenem kraljestvu« – Družbe, registrirane v Gibraltarju, ki so tam zavezane za plačilo davka od dohodkov pravnih oseb (C-458/18) 02.04.2020 08.04.2020
SVOBODA OPRAVLJANJA STORITEV IN DAVEK NA OGLAŠEVALSKE DEJAVNOSTI, KI TEMELJI NA PROMETU – Obveznosti v zvezi z registracijo pri davčni upravi (C-482/18) 03.03.2020 05.03.2020
PRENOS SEDEŽA DEJANSKE UPRAVE DRUŽBE V DRŽAVO ČLANICO, KI NI DRŽAVA NJENE USTAVNOTIVE – Prenos davčnega rezidentstva v to drugo državo članico – Nacionalna ureditev, ki ne omogoča uveljavljanja davčne izgube, ki je bila ustvarjena v državi članici ustanovitve pred prenosom sedeža (C-405/18) 27.02.2020 04.03.2020
VKLJUČITEV DIVIDENDE, KI JO RAZDELI ODVISNA DRUŽBA, V DAVČNO OSNOVO MATIČNE DRUŽBE – Skupni sistem obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb iz različnih držav – Odbitek razdeljene dividende od davčne osnove matične družbe in prenos presežka v naslednja davčna leta brez časovne omejitve – Vrstni red prištevanja davčnih odbitkov od dobička – Izguba davčne ugodnosti (C-389/18) 19.12.2019 20.12.2019
OBDAVČENJE POKOJNINSKIH SKLADOV – Ureditev države članice, ki pokojninskim skladom rezidentom omogoča, da zmanjšajo svoj obdavčljivi dobiček tako, da odbijejo rezerve, namenjene za plačilo pokojnin, in da davek, obračunan od dividend, odbijejo od davka od dohodkov pravnih oseb (C-641/17) 13.11.2019 14.11.2019
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 152