O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum izdaje: 30.04.2020
Datum vpisa: 13.05.2020
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 168
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
NAPOTENI DELAVCI – Delavci, ki delo opravljajo v dveh ali več državah članicah (C-17/19) 14.05.2020 20.05.2020
LETNI RAČUNOVODSKI IZKAZI POSAMEZNIH VRST DRUŽB IN NAČELO PRIKAZOVANJA RESNIČNE IN POŠTENE SLIKE – Knjiženje diskonta v zvezi z brezobrestnim dolgom z rokom vračila nad enim letom kot odhodka v poslovni izid in knjiženje nabavne cene stalnega sredstva med sredstva v bilanco stanja z odbitkom diskonta (c-640/18) 23.04.2020 24.04.2020
PROMETNI DAVEK ZA TELEKOMUNIKACIJSKE OPERATERJE – Progresivni davek, ki bolj bremeni podjetja v lasti fizičnih ali pravnih oseb drugih držav članic kot nacionalna podjetja – Nevtralnost zneska prometa kot merilo razlikovanja (C-75/18) 03.03.2020 04.03.2020
OMEJITVE MULTIDISCIPLINARNIH DEJAVNOSTI RAČUNOVODIJ (C-384/18) 27.02.2020 28.02.2020
PLAČILO ENOTNEGA DAVKA NA STAVE – Svoboda opravljanja storitev – Načelo prepovedi diskriminacij (C-788/18) 26.02.2020 27.02.2020
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 168