O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum izdaje: 18.06.2019
Datum vpisa: 20.03.2020
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 165
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
SPORAZUM O PORAVNAVI MEDSEBOJNIH OBVEZNOSTI MED DELODAJALCEM IN DELAVCEM – Plačilo nadur, odpoved odpravnini, izplačilo regresa in odškodnina za neizkoriščeni dopust – Sklenitev sporazuma po prenehanju delovnega razmerja (VIII Ips 191/2018) 21.05.2019 14.10.2019
PLAČANA ODSOTNOST ZARADI OSEBNIH OKOLIŠČIN – Neodložljiv opravek – Spremstvo prvošolca v šolo (VIII Ips 35/2018) 12.09.2018 12.09.2019
NIČNOST LETNEGA POROČILA in NIČNOST SKLEPA O UPORABI BILANČNEGA DOBIČKA – Oblikovanje rezervacij za stroške (III Ips 35/2017) 19.02.2019 12.08.2019
IZREDNA ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI – Neustrezna konkretiziranost kršitev (VIII Ips 131/2018) 19.02.2019 09.08.2019
POGODBA O ZAPOSLITVI ZA DOLOČEN ČAS – Začasno povečan obseg dela – Izvedba projektno organiziranega dela – Transformacija pogodbe o zaposlitvi za določen čas v pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas (VIII Ips 165/2018) 19.03.2019 08.08.2019
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 165