O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum izdaje: 27.02.2020
Datum vpisa: 28.02.2020
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 171
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
POJEM VERIŽENJE POGODB O ZAPOSLITVI ZA DOLOČEN ČAS – Implicitno podaljševanje delovnega razmerja iz leta v leto – Delavec, zaposlen za določen čas, ki v okviru dveh zaporednih imenovanj zaseda isto delovno mesto – Sprememba statusa delavcev in dodelitev odškodnine delavcu (C-103/18 in C-429/18) 19.03.2020 16.09.2020
DOLOČITEV PODJETJA, KI IMA STATUS DELODAJALCA IN SOCIALNA VARNOST DELAVCEV – Vozniki tovornih vozil, ki so sklenili pogodbo o zaposlitvi s podjetjem, vendar so pod dejanskim nadzorom drugega podjetja s sedežem v državi članici stalnega prebivališča voznikov (C-610/18) 16.07.2020 09.09.2020
NAPOTENI DELAVCI – Oseba, ki je običajno zaposlena na ozemlju dveh ali več držav članic pri podružnici ali stalnem predstavništvu, ki jo ali ga ima podjetje na ozemlju države članice, ki ni država članica njegovega sedeža – Zavezujoč učinek potrdil – Potrdilo, pridobljeno ali uveljavljeno na goljufiv način (C-370/17 in 3-37/18) 02.04.2020 10.07.2020
NAPOTENI DELAVCI – Delavci, ki delo opravljajo v dveh ali več državah članicah (C-17/19) 14.05.2020 20.05.2020
DAVEK NA FINANČNE TRANSAKCIJE – Transakcije, ki se nanašajo na izvedene finančne instrumente, katerih osnovni vrednostni papir je vrednostni papir, ki ga je izdala družba rezidentka države članice obdavčitve – Davek, ki se dolguje ne glede na kraj sklenitve transakcije (C-565/18) 30.04.2020 13.05.2020
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 171