O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 01.01.2020
Uporaba do:
Datum vpisa: 21.01.2020

Podjetja začnejo uporabljati NUPB MSRP-9 najpozneje z začetkom prvega poslovnega leta, ki se začne 1. januarja 2020 ali po tem datumu.

Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 20
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
16. MSRP 16 - Najemi (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.06.2020 [!] 13.10.2020
03. MSRP 3 - Poslovne združitve (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2020 [!] 23.04.2020
07. MSRP 7 - Finančni instrumenti - razkritja (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2020 [!] 23.01.2020
06. MSRP 6 - Raziskovanje in vrednotenje rudnih bogastev (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2020 [!] 11.12.2019
02. MSRP 2 - Plačilo z delnicami (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2020 [!] 09.12.2019
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 20