O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge (1) :
Uporaba od: 25.12.2019
Uporaba do: 31.12.2020
Datum vpisa: 15.01.2020

Posebnost glede uporabe po končni določbi 3. člena Sprememb pravilnika (UL RS, št. 79/19); novi podkonti 402114, 402307, 402609 in 420250 se začnejo uporabljati 1. januarja 2021.

Priloga 1 - Enotni kontni načrt.pdf

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 13
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2021 03.02.2021
Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (neuradno prečiščeno besedilo) 28.12.2019 15.01.2020
Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2019 14.01.2019
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 22.12.2018 24.12.2019 14.01.2019
Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (neuradno prečiščeno besedilo) 24.12.2015 13.01.2016
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 13