O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge (12) : Prikaži vse priloge (12)
Uporaba od: 28.12.2019
Uporaba do:
Datum vpisa: 15.01.2020
Članek nima posebnosti! Priloga 1 - Bilanca stanja.pdf
Priloga 1-A - Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.pdf

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 12
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 25.12.2019 [!] 15.01.2020
Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2019 14.01.2019
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 22.12.2018 24.12.2019 14.01.2019
Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (neuradno prečiščeno besedilo) 24.12.2015 13.01.2016
Sklep o določitvi načina izračuna cen plemenitih kovin 11.10.2002 26.10.2007
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 12