O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum izdaje: 24.10.2019
Datum vpisa: 28.10.2019
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 82
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
POKOJNINA, PREJETA V DRŽAVI ČLANICI, KI NI DRŽAVA ČLANICA STALNEGA PREBIVALIŠČA – Način izračuna oprostitve v državi članici stalnega prebivališča – Izguba dela upravičenja do nekaterih davčnih ugodnosti (C-174/18) 14.03.2019 15.03.2019
PRENOS KRAJA STALNEGA PREBIVALIŠČA FIZIČNE OSEBE – Obdavčenje nerealiziranega kapitalskega dobička iz deležev družbe (C-581/17) 26.02.2019 27.02.2019
ZMANJŠANJE DAVČNE OSNOVE ZA DOHODNINO ZA PRISPEVKE ZA SOCIALNO VARNOST – Delavec, ki je v koledarskem letu zapustil državo članico zaposlitve (C-272/17) 23.01.2019 29.01.2019
PREPOVED ODBITKA ALI ODTEGLJAJA V ZVEZI Z IZPLAČANIMI ZNESKI ŠTIPENDIJ – Pojem štipendija ki jo sofinancira Evropski socialni sklad – Izenačitev z dohodkom iz delovnega razmerja (C-667/17) 19.12.2018 10.01.2019
DOHODNINA IN MOŽNOST ODBITKA PRISPEVKOV plačanih instituciji za poklicno pokojninsko zavarovanje in v okviru zasebnega pokojninskega zavarovanja – Izključitev za nerezidente (C-480/17) 06.12.2018 06.12.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 82