O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum izdaje: 18.09.2019
Datum vpisa: 18.09.2019
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 148
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
VKLJUČITEV DIVIDENDE, KI JO RAZDELI ODVISNA DRUŽBA, V DAVČNO OSNOVO MATIČNE DRUŽBE – Skupni sistem obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb iz različnih držav – Odbitek razdeljene dividende od davčne osnove matične družbe in prenos presežka v naslednja davčna leta brez časovne omejitve – Vrstni red prištevanja davčnih odbitkov od dobička – Izguba davčne ugodnosti (C-389/18) 19.12.2019 20.12.2019
OBDAVČENJE POKOJNINSKIH SKLADOV – Ureditev države članice, ki pokojninskim skladom rezidentom omogoča, da zmanjšajo svoj obdavčljivi dobiček tako, da odbijejo rezerve, namenjene za plačilo pokojnin, in da davek, obračunan od dividend, odbijejo od davka od dohodkov pravnih oseb (C-641/17) 13.11.2019 14.11.2019
DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB IN ODBITEK ZA TVEGANI KAPITAL – Zmanjšanje zneska, ki ga družbe, ki imajo v drugi državi članici stalno poslovno enoto, ki ustvarja dohodek, ki je na podlagi konvencije o preprečevanju dvojnega obdavčevanja davka oproščen, lahko odbijejo (C-459/18) 17.10.2019 22.10.2019
VRAČILO DAVKA NA DIVIDENDE – Shema, razširjena na družbe s sedežem zunaj ozemlja države članice – Davek na dividende kot državna pomoč (C-598/17) 02.05.2019 03.07.2019
ODBITEK IZGUB, KI JIH JE UTRPELA HČERINSKA DRUŽBA NEREZIDENTKA – Pojem dokončne izgube – Združitev s pripojitvijo hčerinske družbe k matični družbi – Zakonodaja države rezidentstva hčerinske družbe, ki v primeru združitve odbitek izgub odobri le subjektu, ki jih je utrpel (C-607/17) 19.06.2019 21.06.2019
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 148