O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge (3) : Prikaži vse priloge (3)
Uporaba od: 01.07.2019
Uporaba do: 31.12.2019
Datum vpisa: 26.07.2019
Članek nima posebnosti! Priloga 1 - Zdravniški dodatek.doc
Priloga - Preglednica povečanja zdravniškega dodatka.doc

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 105
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
34.0b RAZLAGE Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (KPZZ) 20.07.2001 14.09.2020
30.0c SKLEP o določitvi javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja ter delovnih mest, na katerih so javni uslužbenci upravičeni do dodatka iz 8. točke 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor 08.09.2020 08.09.2020
28.1a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije 01.06.2020 11.08.2020
41.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA GOZDARSKO DEJAVNOST - NORMATIVNI DEL 08.10.2020 10.08.2020
98.0 KOLEKTIVNA POGODBA JAVNEGA ZAVODA RTV SLOVENIJA 18.07.2020 21.07.2020
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 105