O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 12.07.2019
Uporaba do:
Datum vpisa: 15.07.2019
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 103
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Stališče 4 - Revizorjevi postopki in poročanje pri ustanovitveni reviziji 27.01.2007 26.01.2007
Stališče 6 - Revizorjevi postopki in poročanje o povečanju osnovnega kapitala s stvarnimi vložki 27.01.2007 26.01.2007
Stališče 9 - Revidiranje poročila o finančnem položaju in poslovanju dolžnika 01.10.2008 16.05.2014 11.08.2008
Stališče 9 - Revidiranje po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju 17.05.2014 13.05.2014
Pojasnilo 7 - Dajanje mnenja pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij v zvezi s 146. členom ZFPPIPP 30.04.2009 18.12.2013 04.05.2009
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 103