O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 06.07.2019
Uporaba do: 12.01.2020
Datum vpisa: 12.07.2019

Posebnost glede uporabe po prehodnih določbah 26. člena.

Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 59
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Stališče 16 - Revidiranje vrednotenja stvarnih vložkov oziroma finančnih naložb obvladujoče družbe v odvisne družbe, katerih edina lastnica je obvladujoča družba 01.01.2011 [!] 11.01.2012
Stališče 15 - Odstavek o poudarjanju zadeve v revizorjevem poročilu o računovodskih izkazih za leto 2011 01.01.2011 [!] 11.01.2012
Pravilnik o priznanju dodatnega izobraževanja za revizorje, preizkušene računovodje, preizkušene notranje revizorje, preizkušene poslovne finančnike, preizkušene revizorje informacijskih sistemov in preizkušene davčnike (neuradno prečiščeno besedilo) 06.01.2012 04.01.2012
Hierarhija pravil davčnega proučevanja in svetovanja preizkušenih davčnikov 08.10.2011 30.09.2011
Kodeks poklicne etike notranjega revizorja 26.07.2011 09.08.2011
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 59