O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 06.07.2019
Uporaba do: 27.12.2019
Datum vpisa: 12.07.2019

Posebnost glede uporabe po prehodnih določbah 26. člena.

Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 51
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Stališče 2 - Pregled poročila o odnosih do povezanih družb 06.04.2016 30.03.2016
Metodološko gradivo - Pomembnost pri načrtovanju in izvajanju revizije 13.02.2014 [!] 14.12.2015
Hierarhija revidiranja informacijskih sistemov (neuradno prečiščeno besedilo) 25.04.2015 28.04.2015
Hierarhija pravil ocenjevanja vrednosti (neuradno prečiščeno besedilo) 10.01.2015 14.01.2015
Slovenski poslovnofinančni standard 5 - Dajanje mnenja pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij v zvezi s 146. členom Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) 21.10.2014 28.10.2014
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 51