O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 06.07.2019
Uporaba do: 12.01.2020
Datum vpisa: 12.07.2019

Posebnost glede uporabe po prehodnih določbah 26. člena.

Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 41
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Pravilnik o pridobitvi potrdil o strokovnih nazivih preizkušeni davčnik, preizkušeni računovodja, preizkušeni notranji revizor in preizkušeni revizor informacijskih sistemov, vpisu v registre pri inštitutu ter načinu vodenja seznamov aktivnih imetnikov nazivov (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 25.01.2018 11.07.2019 12.02.2018
Navodilo 1 - Ocenjevanje vrednosti pravic na nepremičninah za zavarovano posojanje ter sestava, vsebina in oblika poročila o oceni vrednosti 15.03.2014 26.09.2017 21.03.2014
Slovenski poslovnofinančni standard 6 - Način izvajanja Uredbe o izvajanju ukrepov za stabilnost bank (Uradni list RS, št. 22/13) 19.12.2013 09.06.2018 20.01.2014
Slovenski poslovnofinančni standard 5 - Dajanje mnenja pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij v zvezi s 146. členom Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) 19.12.2013 20.10.2014 20.01.2014
Pojasnilo 1 - Podrobnejša vsebina pisnega poročila pooblaščenega ocenjevalca 18.12.2013 12.07.2018 20.01.2014
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 41