O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge (2) :
Uporaba od: 01.01.2020
Uporaba do:
Datum vpisa: 08.07.2019
Članek nima posebnosti! Priloga VII - Skupni niz podatkov in tehnične podrobnosti.pdf
Priloga VIII - Skupni niz podatkov in tehnične podrobnosti za avtomatično.pdf

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 48
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
DIREKTIVA SVETA (EU) 2017/2455 z dne 5. decembra 2017 o spremembi Direktive 2006/112/ES in Direktive 2009/132/ES v zvezi z nekaterimi obveznostmi glede DDV, ki veljajo za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo 01.01.2019 25.09.2019
IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 79/2012 z dne 31. januarja 2012 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe Sveta (EU) št. 904/2010 o upravnem sodelovanju in boju proti goljufijam na področju davka na dodano vrednost (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2020 08.07.2019
IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) 2018/1912 z dne 4. decembra 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 282/2011 glede nekaterih oprostitev za transakcije znotraj Skupnosti 01.01.2020 02.04.2019
PRIPOROČILA nacionalnim sodiščem v zvezi z začetkom postopka predhodnega odločanja 20.07.2018 31.01.2019
DIREKTIVA SVETA (EU) 2018/2057 z dne 20. decembra 2018 o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost v zvezi z začasno uporabo splošnega mehanizma obrnjene davčne obveznosti za dobave blaga in storitev nad določenim pragom 16.01.2019 30.06.2022 29.01.2019
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 48