O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 01.10.2019
Uporaba do:
Datum vpisa: 07.11.2019

Skladno z objavo začetka veljavnosti/uporabe Sporazuma in Upravnega dogovora v UL RS-MP, prvotno objavo z dne 08.07.2019 dopolnjujemo za del začetka veljavnosti/uporabe.

Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 14
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
MAKEDONIJA - Sporazum o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo (BMKSZ) 01.04.2001 14.02.2019 19.12.2003
MAKEDONIJA - Administrativni sporazum o izvajanju sporazuma o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.04.2001 14.02.2019 22.12.2003
BiH - Sporazum o socialnem zavarovanju med Slovenijo in BiH ter Administrativni dogovor o izvajanju sporazuma (BBHSZ - neuradno prečiščeno besedilo) 02.09.2011 20.09.2011
ČG - Sporazum o socialnem zavarovanju med Slovenijo in Črno Goro ter Administrativni dogovor o izvajanju sporazuma (BMNSZ) 01.01.2012 [!] 02.02.2012
PRAKTIČNI VODNIK O ZAKONODAJI, KI SE UPORABLJA V EU, EGP in Švici - koordinacija sistemov socialne varnosti (izdaja - december 2013) 08.12.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 14