O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 06.07.2019
Uporaba do:
Datum vpisa: 02.07.2019
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 59
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Pravilnik o pridobitvi potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin (neuradno prečiščeno besedilo) 21.10.2014 28.10.2014
Slovenski poslovnofinančni standard 5 - Dajanje mnenja pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij v zvezi s 146. členom Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) 21.10.2014 28.10.2014
Hierarhija pravil ocenjevanja vrednosti (neuradno prečiščeno besedilo) 10.01.2015 14.01.2015
Hierarhija revidiranja informacijskih sistemov (neuradno prečiščeno besedilo) 25.04.2015 28.04.2015
Stališče 9 - Revidiranje poročila o finančnem položaju in poslovanju dolžnika 01.10.2008 16.05.2014 11.08.2008
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 59