O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum izdaje: 06.06.2019
Datum vpisa: 06.06.2019
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 168
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
NAPOTENI DELAVCI – Delavci, ki delo opravljajo v dveh ali več državah članicah (C-17/19) 14.05.2020 20.05.2020
DAVEK NA FINANČNE TRANSAKCIJE – Transakcije, ki se nanašajo na izvedene finančne instrumente, katerih osnovni vrednostni papir je vrednostni papir, ki ga je izdala družba rezidentka države članice obdavčitve – Davek, ki se dolguje ne glede na kraj sklenitve transakcije (C-565/18) 30.04.2020 13.05.2020
LETNI RAČUNOVODSKI IZKAZI POSAMEZNIH VRST DRUŽB IN NAČELO PRIKAZOVANJA RESNIČNE IN POŠTENE SLIKE – Knjiženje diskonta v zvezi z brezobrestnim dolgom z rokom vračila nad enim letom kot odhodka v poslovni izid in knjiženje nabavne cene stalnega sredstva med sredstva v bilanco stanja z odbitkom diskonta (c-640/18) 23.04.2020 24.04.2020
PROMETNI DAVEK ZA TELEKOMUNIKACIJSKE OPERATERJE – Progresivni davek, ki bolj bremeni podjetja v lasti fizičnih ali pravnih oseb drugih držav članic kot nacionalna podjetja – Nevtralnost zneska prometa kot merilo razlikovanja (C-75/18) 03.03.2020 04.03.2020
OMEJITVE MULTIDISCIPLINARNIH DEJAVNOSTI RAČUNOVODIJ (C-384/18) 27.02.2020 28.02.2020
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 168