O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 01.01.2019
Uporaba do:
Datum vpisa: 25.03.2019

Podjetje mora uporabljati NUPB MSRP-11 za letna poročevalska obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2019 ali pozneje. Zgodnejši začetek uporabe je dovoljen, kadar se uporablja MSRP-16.

Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 19
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
06. MSRP 6 - Raziskovanje in vrednotenje rudnih bogastev (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2020 [!] 11.12.2019
03. MSRP 3 - Poslovne združitve (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2020 [!] 10.12.2019
02. MSRP 2 - Plačilo z delnicami (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2020 [!] 09.12.2019
03. MSRP 3 - Poslovne združitve (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2019 [!] 31.12.2019 21.03.2019
01. MSRP 1 - Prva uporaba Mednarodnih standardov računovodskega poročanja (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2019 [!] 30.10.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 19