O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge (2) :
Uporaba od: 14.04.2018
Uporaba do: 31.08.2018
Datum vpisa: 03.04.2018
Članek nima posebnosti! Priloga 1 - Način vpisovanja podatkov, potrebnih za spremljanje plačil, razporeditev plačil, vračil in uskladitev na podračunih JFP.pdf
Priloga 2 - Podatki o referencah plačnika in prejemnika po modelu 51.pdf

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 5
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
ZAKON O OPRAVLJANJU PLAČILNIH STORITEV ZA PRORAČUNSKE UPORABNIKE (ZOPSPU-1; neuradno prečiščeno besedilo) 10.08.2019 [!] 29.07.2019
Pravilnik o načinu izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila 18.05.2019 20.05.2019
Pravilnik o plačevanju in razporejanju obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.09.2018 23.08.2018
ZAKON O OPRAVLJANJU PLAČILNIH STORITEV ZA PRORAČUNSKE UPORABNIKE (ZOPSPU-1) 17.12.2016 [!] 09.08.2019 05.12.2016
IZDAJANJE ELEKTRONSKIH RAČUNOV JAVNEMU SEKTORJU S 1.1.2015 – BANČNO POSLOVANJE 01.01.2015 15.10.2015
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 5