O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge (1) :
Uporaba od: 23.12.2017
Uporaba do: 21.12.2018
Datum vpisa: 19.02.2018

Posebnost glede uporabe po končni določbi 3. člena Pravilnika (UL RS, št. 75/17) - novi podkonto 710318 se začne uporabljati s 1. januarjem 2018.

Priloga 1 - Enotni kontni načrt.pdf

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 13
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2019 14.01.2019
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 22.12.2018 14.01.2019
Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 23.11.2017 31.12.2018 19.02.2018
Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (neuradno prečiščeno besedilo) 30.12.2016 12.01.2017
Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (neuradno prečiščeno besedilo) 24.12.2015 13.01.2016
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 13