O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge (1) :
Uporaba od: 01.01.2017
Uporaba do:
Datum vpisa: 09.02.2018

Uporabljati se začne pri revidiranju računovodskih izkazov in pregledu letnih poročil bank in hranilnic za leto 2017.

Priloga - Zgled revizorjevega poročila o dejanskih ugotovitvah, povezanih z izpolnjevanjem pravil o upravljanju s tveganji v bankah in hranilnicah.pdf

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 59
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Stališče 14 - Revizorjevo poročanje v primeru neskladnosti predpisov s SRS, MSRP ali zakonsko določenim primernim okvirom računovodskega poročanja 29.02.2020 03.03.2020
Pravilnik o poročanju revizijskih družb 28.12.2019 [!] 16.01.2020
Pravilnik o pogojih za pridobitev potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja in obveznem praktičnem usposabljanju (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 28.12.2019 [!] 16.01.2020
Tarifa o taksah in nadomestilih Agencije za javni nadzor nad revidiranjem 03.08.2019 12.08.2019
Pravilnik o pridobitvi potrdil o strokovnih nazivih preizkušeni davčnik, preizkušeni računovodja, preizkušeni notranji revizor in preizkušeni revizor informacijskih sistemov, vpisu v registre pri inštitutu ter načinu vodenja seznamov aktivnih imetnikov nazivov (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 12.07.2019 15.07.2019
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 59