O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge (18) : Prikaži vse priloge (18)
Uporaba od: 01.01.2018
Uporaba do: 31.12.2019
Datum vpisa: 11.01.2018

Pravilnik se uporablja za davčna obdobja, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2018 naprej.

Menimo, da so končne določbe Sprememb Pravilnika (UL RS, št. 80/19) pomanjkljive; spremenjen Pravilnik se uporablja že za predložitev davčnega obračuna za leto 2019, razen postavk obračuna, ki se po ZDDPO-2 začnejo uporabljati od 01.01.2020 naprej. Za pripravo in predložitev obračuna DDPO za leto 2019 glejte NUPB-Pravilnika v veljavi/uporabi od 01.01.2020 naprej.

Priloga 1 - Obrazec DDPO.PDF
Priloga 2 - Metodologija za izpolnjevanje obrazca DDPO.PDF

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 55
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine ('dostava-obdavčljivi dohodki' - neuradno prečiščeno besedilo) 28.12.2019 [!] 15.01.2020
Pravilnik o obrazcih za priglasitev začetka, konca in sprememb ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2020 [!] 15.01.2020
Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku (PZDavP - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2020 [!] 31.12.2019
Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb ('obračun DDPO' - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2020 [!] 30.12.2019
Pravilnik o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti ('obračun DOHDej' - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2020 [!] 30.12.2019
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 55