O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge (15) : Prikaži vse priloge (15)
Uporaba od: 23.12.2017
Uporaba do:
Datum vpisa: 10.01.2018
Članek nima posebnosti! Priloga 1 - Podatki iz bilance stanja.pdf
Priloga 2 - Podatki iz izkaza poslovnega izida.pdf

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 7
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Navodilo o vsebini in načinu sporočanja podatkov o izplačanih plačah zaposlenih pri pravnih osebah za potrebe statističnega raziskovanja (neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2014 [!] 30.11.2015 03.12.2015
Navodilo za izvajanje Sklepa o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov (Navodilo-SFR) 01.01.2014 24.12.2013
Sklep o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov (SFR) 01.01.2014 24.12.2013
Sklep o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov (SFR - neuradno prečiščeno besedilo) 01.04.2013 31.12.2013 23.08.2013
TARIFA nadomestil za storitve, ki jih AJPES opravlja po 58. členu ZGD-1 07.03.2009 09.03.2009
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 7