O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge (3) : Prikaži vse priloge (3)
Uporaba od: 20.01.2018
Uporaba do:
Datum vpisa: 09.01.2018

Spremenjeni drugi odstavek 24. člena in novi peti odstavek 43. člena uredbe se začneta uporabljati 14. aprila 2018.

Priloga 1- Obr. NAM - Predlog za vpis nameravane firme v sodni register.pdf
Priloga 2 - Obr. UST - Predlog za vpis ustanovitve subjekta v sodni register.pdf

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 9
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Pravilnik o oddaji vlog v sistem za podporo poslovnim subjektom (neuradno prečiščeno besedilo - NUPB) 22.12.2018 14.01.2019
Pravilnik o oddaji vlog v sistem za podporo poslovnim subjektom 01.10.2018 21.12.2018 12.06.2018
Pravilnik o ovojnici za vročanje po pošti v postopku vpisa v sodni register in postopku izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije 14.04.2018 [!] 19.02.2018
Uredba o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 20.01.2018 10.01.2018
ZAKON O SODNEM REGISTRU (ZSReg - neuradno prečiščeno besedilo) 14.10.2017 [!] 04.10.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 9