O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 01.01.2019
Uporaba do:
Datum vpisa: 28.12.2017

Podjetje mora uporabljati ta standard za letna poročevalska obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2019 ali pozneje. Zgodnejši začetek uporabe je dovoljen za podjetja, ki na datum začetka uporabe tega standarda ali pred tem datumom uporabljajo MSRP-15 Prihodki iz pogodb s kupci. Če podjetje ta standard uporabi prej, mora to razkriti.

Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 19
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
06. MSRP 6 - Raziskovanje in vrednotenje rudnih bogastev (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2020 [!] 11.12.2019
03. MSRP 3 - Poslovne združitve (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2020 [!] 10.12.2019
02. MSRP 2 - Plačilo z delnicami (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2020 [!] 09.12.2019
11. MSRP 11 - Skupni aranžmaji (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2019 [!] 25.03.2019
03. MSRP 3 - Poslovne združitve (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2019 [!] 31.12.2019 21.03.2019
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 19