O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 01.01.2019
Uporaba do: 31.05.2020
Datum vpisa: 28.12.2017

Podjetje mora uporabljati ta standard za letna poročevalska obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2019 ali pozneje. Zgodnejši začetek uporabe je dovoljen za podjetja, ki na datum začetka uporabe tega standarda ali pred tem datumom uporabljajo MSRP-15 Prihodki iz pogodb s kupci. Če podjetje ta standard uporabi prej, mora to razkriti.

Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 20
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
16. MSRP 16 - Najemi (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.06.2020 [!] 13.10.2020
03. MSRP 3 - Poslovne združitve (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2020 [!] 23.04.2020
07. MSRP 7 - Finančni instrumenti - razkritja (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2020 [!] 23.01.2020
09. MSRP 9 - Finančni instrumenti (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2020 [!] 21.01.2020
06. MSRP 6 - Raziskovanje in vrednotenje rudnih bogastev (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2020 [!] 11.12.2019
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 20