O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 01.01.2017
Uporaba do: 31.12.2017
Datum vpisa: 14.12.2017

Podjetja začnejo uporabljati NUPB MRS-12 za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2017 ali poznaje. Uporaba pred tem datumom je dovoljena. Če podjetje navedene spremembe uporablja za zgodnejše obdobje, ta podatek razkrije.

Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 46
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
40. MRS 40 - Naložbene nepremičnine (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2019 [!] 16.03.2018
40. MRS 40 - Naložbene nepremičnine (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 [!] 31.12.2018 16.03.2018
12. MRS 12 - Davek od dobička (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 [!] 31.12.2018 14.12.2017
07. MRS 7 - Izkaz denarnih tokov (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2017 [!] 31.12.2018 14.12.2017
39. MRS 39 - Finančni instrumenti - pripoznavanje in merjenje (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 [!] 27.10.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 46