O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum izdaje: 14.09.2017
Datum vpisa: 18.09.2017
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 145
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
SKUPNI SISTEM OBDAVČITVE MATIČNIH IN ODVISNIH DRUŽB IZ RAZLIČNIH DRŽAV ČLANIC – Preprečevanje dvojnega obdavčevanja – Dodatni prispevek v višini 3 % k DDPO (C-365/16) 17.05.2017 17.05.2017
DRUŽBE IZ RAZLIČNIH DRŽAV ČLANIC IN SKUPNI SISTEM OBDAVČITVE PRI ZDRUŽITVI S PRIPOJITVIJO – Predhodno dovoljenje davčne uprave – Davčna utaja ali izogibanje plačilu davka (C-14/16) 08.03.2017 09.03.2017
MATIČNE DRUŽBE IN ODVISNE DRUŽBE, KI IMAJO SEDEŽ V RAZLIČNIH DRŽAVAH ČLANICAH – Družba, ki je zavezanec za davek, brez možnosti izbire ali oprostitve (C-448/15) 08.03.2017 09.03.2017
DDPO IN AMORTIZACIJA DOBREGA IMENA TER DRŽAVNE POMOČI (C-20/15P in C-20/15P) 21.12.2016 10.01.2017
DAVČNA ZAKONODAJA GLEDE PODKAPITALIZACIJE HČERINSKIH DRUŽB – Vključitev ali oprostitev za posojila, ki jih plača hčerinska družba posojilojemalka nerezidentka ali rezidentka (C-593/14) 21.12.2016 22.12.2016
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 145