O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 01.01.2015
Uporaba do:
Datum vpisa: 29.08.2017

Podjetja začnejo uporabljati NUPB MSRP 13 najpozneje z začetkom prvega poslovnega leta, ki se začne 1. januarja 2015 ali pozneje.

Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 11
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
12. MSRP 12 - Razkritje deležev v drugih podjetjih (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2016 [!] 29.08.2017
11. MSRP 11 - Skupni aranžmaji (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2016 [!] 29.08.2017
10. MSRP 10 - Konsolidirani računovodski izkazi (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2016 [!] 29.08.2017
08. MSRP 8 - Poslovni segmenti (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.02.2015 [!] 28.08.2017
07. MSRP 7 - Finančni instrumenti - razkritja (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2016 [!] 28.08.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 11