O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 01.01.2006
Uporaba do:
Datum vpisa: 24.08.2017

MSRP 6 objavljen po Uredbi 1126/2008, ki objavlja enotno / prečiščeno besedilo standardov in nadomešča Uredbo 1725/2003, (še) ni bil noveliran.
Posledično se začetek uporabe (lahko) določili skladno z izvorno objavo - tj. uporaba od 01.01.2006 naprej; če pa podjetje uporablja MSRP 6 za obdobja, ki se začnejo pred 01.01.2006, mora to razkriti.

Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 11
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
13. MSRP 13 - Merjenje poštene vrednosti (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2015 [!] 29.08.2017
12. MSRP 12 - Razkritje deležev v drugih podjetjih (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2016 [!] 29.08.2017
11. MSRP 11 - Skupni aranžmaji (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2016 [!] 29.08.2017
10. MSRP 10 - Konsolidirani računovodski izkazi (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2016 [!] 29.08.2017
08. MSRP 8 - Poslovni segmenti (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.02.2015 [!] 28.08.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 11