O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 01.01.2006
Uporaba do: 31.12.2009
Datum vpisa: 06.06.2006
Podjetja, ki imajo poslovno leto enako koledarskemu, začnejo SRS 24 (2006) uporabljati s 1. januarjem 2006, preostala podjetja pa s prvim poslovnim letom, ki se začne po tem datumu. Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 55
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
09. SRS 9 (2006) - Dolgoročni dolgovi (neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2015 [!] 31.12.2015 12.01.2015
11. SRS 11 (2006) - Kratkoročni dolgovi (neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2015 [!] 31.12.2015 12.01.2015
03. SRS 3 (2006) - Finančne naložbe (neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2015 [!] 31.12.2015 12.01.2015
00. UVOD v SRS (2006 - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2015 [!] 31.12.2015 12.01.2015
30. SRS 30 (2006) - Računovodsko informiranje (neuradno prečiščeno besedilo) 08.01.2015 [!] 06.01.2015
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 55