O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 02.04.2005
Uporaba do: 31.12.2005
Datum vpisa: 21.03.2005
1. Pojasnilo ne vsebuje določb glede njegove uporabe. Posledično je glede njegove veljave in uporabe treba uporabiti 154. člen Ustave RS, v katerem je določeno, da začne predpis veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njem drugače določeno. 2. Podjetja, katerih poslovno letno ni enako koledarskemu, prenehajo uporabljati SRS 24 (2002) - in s tem tudi to Pojasnilo - z zaključkom poslovnega leta, ki konča po 01.01.2006. Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 60
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
19. SRS 19 - Pojasnilo 1: Pripoznavanje terjatev in obveznosti za odloženi davek 01.01.2005 [!] 31.12.2005 27.01.2006
02. SRS 2 - Pojasnilo 1: Emisijski kuponi 01.01.2005 [!] 31.12.2005 27.01.2006
00. Uvod - Pojasnilo 2: Pripoznavanje in odpravljanje pripoznanja sredstev 01.01.2005 [!] 31.12.2005 27.01.2006
22. SRS 22 - Pojasnilo 1: Vodenje poslovnih knjig pri združitvah in delitvah 22.10.2005 [!] 31.12.2005 10.10.2005
39. SRS 39 - Računovodske rešitve pri malih samostojnih podjetnikih posameznikih 01.01.2003 31.12.2005 17.01.2005
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 60