O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 01.01.2005
Uporaba do: 31.12.2005
Datum vpisa: 27.01.2006
1. Čeprav je veljavnost Pojasnila 28.01.2006, se njegova 1. do 6. točka uporabljajo za sestavitev letnega poročila za leto 2005 po SRS (2002). 2. Podjetja, katerih poslovno letno ni enako koledarskemu, prenehajo uporabljati SRS 19 (2002) - in s tem tudi 1. do 6. točko tega Pojasnila - z zaključkom poslovnega leta, ki konča po 01.01.2006. Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 60
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
01. SRS 1 - Pojasnilo 3: Najemi zemljišč in zgradb 13.08.2004 [!] 31.12.2005 02.08.2004
38. SRS 38 - Pojasnilo 1: Upoštevanje enotnega tečaja 11.05.2004 [!] 31.12.2005 28.04.2004
21. SRS 21 - Pojasnilo 1: Podpisovanje računovodskih listin 11.05.2004 [!] 31.12.2005 28.04.2004
01. SRS 1 - Pojasnilo 2: Obračunavanje amortizacije 11.05.2004 [!] 31.12.2005 28.04.2004
00. Uvod - Pojasnilo 1: Sestavljanje konsolidiranih računovodskih izkazov 11.05.2004 [!] 31.12.2005 28.04.2004
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 60